Öztin Akgüç

Bir dönemin açımlaması

22 Haziran 2022 Çarşamba

İktidar değiştiğinde AKP döneminde alınan kararlar, işlemler, kararnameler, uygulamalar, yasalara uygunluk, yetki, dayanılan belgenin geçerliliği, amaca uygunluk gibi çeşitli açılardan alabildiğince nesnel araştırılmalı, incelenmeli, değerlendirilmelidir. Amaç, hesap sormaktan, vermekten öte bir dönemi her yönü ile teşrih etmek, açımlamak olmalıdır. Yasalara aykırılık, yetkisizlik, dayanılan belgenin geçersizliği, amaca aykırı uygulama, kişisel çıkara hizmet ve benzeri nedenlerin varlığı halinde işlem, karar, kararname yok, “keenlemyekûn” sayılmalıdır.

Her iktidar değiştiğinde, itirafçılar, geçmişi eleştiren, yeni döneme hizmet sunan, hoş görünmeye çalışanlar, yalakalar türer. Dikkatli, alabildiğince tarafsız, nesnel, hukuk kurallarına uygun davranıldığına, kamunun büyük bölümünü ikna etmek gerekir. Uluorta, dayanaksız, belgesiz, suçlamalardan da kaçınılmalıdır.

İktidar değiştiğinde kamuda iyiye gidiş beklentisi başlar. Beklentinin bir süre sonra hayal kırıklığına dönüşmemesi için iktidar hazırlığının yapılması, kısa sürede de uygulamaya geçilmesi gerekir.

AKP, tahminlerin, görünenin ötesinde büyük yıkıntı, ağır tortu bırakacağından, köklü onarım, değişim, düzeltme gerekecektir. Demokrasi, özgürlük, kalkınma, adalet açıklamalarının hedeflerinin yaşama geçirileceğine kamunun ikna edilmesi, inandırılması, başarının gereğidir.

Bir yılda düzelir, altı ayda durulur, iki yılda sorunlar çözülür gibi genel ifadeler ya da “yapacağım, vereceğim” gibi kişisel taahhütlerin inandırıcılığı yeterli değildir.

İktidar değiştiğinde genellikle ilk yüz günde alınacak kararlar, önlemler, yapılacak değişiklikler, iptaller, yeni düzenlemelere ilişkin kısa vadeli bir program kamuoyuna açıklanır. Program kişisel değil, bir partinin ya da ittifakın, ortak yönetimin, koalisyonun taahhüdü olmalıdır. Kamuoyu, programın ne ölçüde gerçekleştiğini izleme, değerleme olanağını bulur. İlk izlenim, güven önemlidir. Programı büyük ölçüde gerçekleştirme, uygulama, kamuoyunda beklentileri olumlu yönde geliştirir. Beklentiler, ekonomik alanda başarı için de gereklidir.

Millet İttifakı’nın açıklanan genel ilkeleri gerçekleştirebilmesi için öncelikle TBMM’de çoğunluğu sağlaması gerekir. Ama hedef, kişisel ego tatmini değil, çoğunluğu sağlamak olmalıdır. Aksi halde ittifak, masada, kâğıt üstünde, gösteri olarak kalır.

Yolsuzluk söylemlerinin yaygın, haksız edinimlerin gözlemlendiği bir dönemde, iktidar değişikliğinde servet beyanı alınmalıdır. Hukuk devletinde kişisel olarak alıp, vermek müsadere, el koymak olmaz. Uygulama, haklı, inandırıcı bir yargı kararına dayanmalıdır. Alınan servet beyannameleri incelenmeli, raporlar, bulgular, çeşitli kurumların temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir kurul tarafından onaylandıktan sonra kamuya açıklanmalı, uygulanmaya konulmalıdır.

Etik değerler, politik yaşantımızda uyulması gereken kurallar, nas olmalıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ekonomik Büyüme 27 Temmuz 2022
Nas yönetim öğütleri 13 Temmuz 2022