Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu

Bayramsız çocuklar

23 Nisan 2022 Cumartesi

Bayramsız çocuklardı Onların adı. Hiçbir 23 Nisanda bayram coşkusu, çocuk sevinci gelmezdi Onlara. Çünkü Onlar daha küçücük yaşlarında büyümeyi öğrenen çocuklardı.

Daha küçücük yaşta çalıştırılan, hatta dilendirilen… 

Daha küçücük yaşta sevgiden yoksun bırakılarak suça uyuşturucuya sigaraya teşvik edilen…

Daha küçücük yaşta cinsel istismara maruz kalmış olan, evlendirilen çocuklardı Onlar.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN YARISI TARIM İŞÇİSİ OLAN ÇOCUKLAR 

Artvindeki Elif’e de gelmemişti 23 Nisan. Daha kendisi 14 yaşında bir çocuk iken çocuk sahibi olmak zorunda kalan, bu da yetmez gibi evlendiği adamdan şiddet ve psikolojik taciz gören Elif’in artık tek günü vardı. O da Anneler Günüydü. 

Daha 13 yaşında bir pidecide çalışmak zorunda kalan Ahmet'e de gelmemişti 23 Nisan. Çünkü kırsal yaşamdan kentsel yaşama göç eden, tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş sürecine mağlup olan pek çok aileden biriydi Ahmet'in ailesi. Ahmet’in de artık tek bayramı vardı; o da 1 Mayıs İşçi Bayramı.

Ahmet'in köyde kalan arkadaşlarının da durumu Ahmet'ten farksızdı. Onlar da tarım ve hayvancılıkta, tarlalarda elleri nasır tutana kadar çalışıyorlardı. Oysa tarım işçiliği meslek hastalıkları ve iş kazaları açısından en tehlikeli işti.  Çocuk işçiler üzerine yapılan çalışma ve istatistikler de çocuk işçilerin ölüm oranının neredeyse yüzde 50'sinin tarım işinde çalışan çocuklardan olduğunu gösteriyordu.

DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN BAYRAMI OLALIM

Türkiye'de yaşam hakları ihlal edilen, küçük yaşta evlenmeye zorlanan, tecavüze uğrayan, dilendirilen, zorla  çalıştırılan çocukların bir kısmı artık aramızda değil. Sesini çıkaran, yardım isteyenlerin bir kısmı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak devlet korumasında, çocuk evlerinde kalıyor. Birbirinden inanılmaz hikayelerin kahramanı olan savaşçı bu çocuklar yaşama bir yerinden tutunmak için KORUYUCU AİLElerini bekliyor.

Koruyucu aile sisteminin henüz tam oturamadığı ve yaygınlaşamadığı ülkemizde Sosyal Hizmetler İl Müdürleri “aile olmanın gereğini çocuklara yaşatarak öğretme ve Onları topluma kazandırma” konusunda her yıl onlarca kez ailelere sesleniyor. Bakanlıklarda bu konuya ilişkin yıllar pek çok farkındalık çalışmaları yapılıyor.  

Bugün aramızda olmayan, 23 Nisanları hiçbir zaman yaşayamayan ve asla da yaşayamayacak olan o çocukları ne kanunlarla ne de bireysel ilgi ve çabalarımızla koruyamadık. Hiç olmazsa hayatta olanlara yaşama umudu olalım. Evlat edinelim, koruyucu aileleri olalım, hiç olmazsa hayat mentörleri olalım. Bilgi ve birikimlerimizle Onlara ışık tutalım, yol açalım, liderlik edelim.

BUGÜN 23 NİSAN. ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI. BAYRAMSIZ ÇOCUKLARIN BUGÜN BAYRAMI OLALIM.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bayramsız çocuklar 23 Nisan 2022
Zübeyde Ana 12 Ocak 2022